top of page

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Derneğinin yönetim kurulunun 03/03/2021 tarihli ve 2021/05 karar numaralı toplantısında,

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Derneğinin Olağan Genel Kurulunun 20/03/2021 Cumartesi günü saat 10:00 da Akdeniz Belediyesi  Konferans  Salonunda aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesine, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 27/03/2021 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte aynı gündemle yapılmasına ve üyelerimize duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  GÜNDEM

  1-Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi

   2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

   3-Divana genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

   4-Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması

   5-Yönetim Kurulu Çalışma Raporu,denetleme kurulu raporunun  okunması

   6- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu,denetleme kurulu raporunun görüşülmesi

   7-Yönetim Kurulu ve Denetim kurulunun ayrı ayrı İbra edilmesi

   8-Bütçe önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

   9-Yönetim,Disiplin,Denetim,Yüksek istişare Kurulunun,Federasyon      

      temsilciliklerinin,asil ve yedek üyelerinin seçimi

 10-Dilek ve temenniler

 11-Kapanış

                                                                                       

                                        MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİ                                                                                                                      YÖNETİM KURULU 

GENEL KURUL İLANI.jpg
bottom of page